PDA, آموزشی

بکارگیری RFID چه مزیت هایی دارد؟

مزایای بکارگیری RFID

هم کدخوان ها و هم تگ ها می توانند دارای اندازه و شکل مختلفی باشند . با توجه به اندازه کوچک تگ ها و آزادی عمل جهت حرکت آنان ، سازمان ها و موسساتی که علاقه مند به استفاده از این فناوری می باشند از انعطاف بالائی در این رابطه برخوردار خواهند بود .
برخی از مزایای بکارگیری فناوری RFID عبارتند از :

تگ ها می توانند مخفی باشند و یا در اکثر مواد جاسازی شوند .

با توجه به این که تگ ها در ابعاد و اشکال مختلف ارائه می شوند ، کاربران می توانند با توجه به نیاز خود یکی از آنان را انتخاب نمایند.

جهت خواند کد لازم نيست که تگ در معرض ديد مستقیم کدخوان قرار بگیرد .

با توجه به ماهيت تگ ها ( عدم نیاز به تماس مستقیم ) ، استهلاک و فرسودگی وجود نخواهد داشت .

امکان دستکاری کدهای سریال ذخيره شده در تگ ها وجود نخواهد داشت.

 

برخی از کاربردهای RFID

از فناوری RFID در بسیاری از ساختمان های اداری و به منظور کنترل تردد کارکنان در بخش های مجاز و غیرمجاز استفاده می گردد . تعداد زیادی از فروشندگان کالا به منظور مراقبت الکترونيکی از محصولات خود در مقابل سرقت از این فناوری استفاده می نمایند . برخی نهادی دولتی نیز برای نظارت و کنترل متخلفین از فناوری فوق استفاده می نمایند .
برخی ديگر از کاربردهای فناوری RFID عبارتند از :

کنترل موجودی

کنترل دستيابی

تحليل آزمايشگاهی

کنترل تعداد دور . به عنوان نمونه ، ثبت اتوماتیک تعداد دفعاتی که يک دونده می بايست طی نماید

ثب زمان و مکان تردد . به عنوان نمونه ، ثبت اتوماتيک زمان و مکان گشت زنی برای برخی مشاغل خاص

شناسايی خودرو

امنيت ساختمان ها

رديابی دارايی ها

کنترل ترافيک ، رديابی رانندگان متخلف و ثبت اتوماتیک نخلفات

سيستم های حمل و نقل

و موارد متعدد ديگر

دیدگاهتان را بنویسید