اخبار

آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده ۷۱ قانون نظام صنفي رايانه‌اي

به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌كننده‌ی كالا و یا ارایه‌دهنده‌ی خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصویب قانون نظام صنفی (۲۴/۱۲/۱۳۸۲) در شهرستان‌های با بیش از سیصدهزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مكانیزه‌ی فروش (POS) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو برای فروش كالا یا ارایه‌ی خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه استفاده نمایند.

براي مشاهده متن اين آينن‌نامه اینجا را كليك كنيد