لطفا پس از پر کردن فرم، نسخه چاپی آن را از لینک زیر دانلود کرده و پس از پر کردن همراه کالا ارسال کنید.

دانلود فرم

فرم کالای تعمیری

  • اطلاعات درخواست کننده

  • در صورت تعدد کارتن‌ها، فرم چاپی بر تمام کارتن‌ها نصب شود
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
توجه: کلیه هزینه‌های حمل و ارسال کالا به عهده مشتری می‌باشد