سطح فروشگاه

استفاده از   SP-1000 یا PT-6910 در نقطه فروش

استفاده از RP-320 برای رسید مشتری

استفاده از   SP-1000 یا PT-6910 برای مدیریت فروش و تامین کالای مورد نیاز