کاربرد PDA در مدیریت درمان بیماران :

به هنگام بستری شدن بیماران در مراکز درمانی اتیکت بارکدی در قسمت پذیرش، چاپ و بصورت مچ بند به مچ بیمار الصاق می گردد تا امکان شناسایی و ردیابی بیمار را در واحدهای مختلف درمانی فراهم سازد. بدین ترتیب کلیه خدمات درمانی قابل ارائه به بیمار پس از اسکن بارکد وی توسط پی دی ای ثبت و بصورت آنلاین از طریق شبکه بی سیم در پرونده الکترونیکی بیمار ذخیره می شود.

پزشکان نیز می توانند با استفاده از همین دستگاه پی دی ای ، تشخیص پزشکی و تجویزهای دارویی برای بیمار را در سیستم ثبت و سایر خدماتی را که باید در اختیار بیمار قرار گیرد مدیریت و کنترل نمایند. افزایش دقت و سرعت در فرایندهای درمانی، دسترسی سریع به پرونده کامل بیمار، کنترل عملکرد مسئولین پزشکی، اخذ گزارشات مختلف مدیریتی، مانیتورینگ اطلاعات بصورت آنلاین، بهبود خدمات و … از جمله مزایای  بکارگیری این سیستم در مراکز درمانی به شمار می رود. از دیگر مزایای استفاده از PDA در مدیریت درمان بیماران به موارد زیر می توان اشاره کرد :

  1. افزایش سرعت در ترخیص بیماران
  2. کنترل ساعتهای کارکرد پرسنل
  3. تصحیح و بهینه سازی نظام دستی
  4. افزایش نظارت مدیریت و مسئولین در قسمتهای مختلف
  5. کنترل امور حسابداری بیماران به تفکیک مراکز هزینه
  6. جلوگیری از تصحیح و اعمال نظر در اطلاعات ثبت شده قبلی با کنترل زمانی (مدیر سیستم)
  7. افزایش نظم و ترتیب در اطلاعات و مدارک پزشکی به صورت الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید